“Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju” – raport o transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku

“Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju” – raport o transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku

Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich wraz z Fundacją WWF Polska wydali raport poruszający tematykę transformacji energetycznej na terenie Dolnego Śląska pt. “Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Dolnego Śląska”. Warto wspomnieć, iż publikacja powstała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Według raportu sprawiedliwa transformacja województwa śląskiego jest nieunikniona i wiąże się z trzema wyzwaniami tj. ekonomicznym, demograficznym i społecznym, które z kolei korelują z redukcją znaczenia górnictwa węgla kamiennego, przemysłu ciężkiego i tradycyjnej, konwencjonalnej energetyki w regionie.

Rozwiązaniem dla województwa Śląskiego powinna być nie tylko przebudowa struktury branżowej regionalnej gospodarki oraz rozwój wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy, ale również stworzenie warunków do rozwoju przedsięwzięć w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych.

Kluczowymi działaniami na rzecz zapewnienia trwałego rozwoju Górnego Śląska w XXI wieku są m.in. akceptacja schyłku górnictwa i zarządzanie procesami zmian, nowe podejście do zatrudnionych w górnictwie, ambitny plan modernizacji infrastruktury paliwowo – energetycznej, kompleksowa rewitalizacja, transport publiczny czy dywersyfikacja bazy przemysłowo-naukowej. Aby sfinansować powyższe działania, konieczne jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego dla inwestycji prywatnych, ogólnokrajowe mechanizmy publicznego wsparcia niskoemisyjnych inwestycji oraz dedykowane wsparcie dla regionów górniczych ze środków unijnych.