© Edward Parker WWF

O projekcie

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa,
w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest naszą szansą na rozwój,
a nie zagrożeniem.

© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Myślisz, że polityka klimatyczna jest niepotrzebna? Błąd.

  • Jesteśmy świadkami jednego z największych problemów ekologicznych w historii ludzkości – dynamicznej zmiany klimatu. Proces ten jest nierozerwalnie związany z nadmiernym i nieodpowiedzialnym wykorzystaniem paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł energii).

©© Global Warming Images / WWF

W Polsce podstawowym źródłem energii jest węgiel.

  • Jesteśmy uzależnieni od jego produkcji i importu. A gdybyśmy powiedzieli Wam, że w przyszłości, za kilkadziesiąt lat, nie będzie się opłacało z niego korzystać?
  • To jest możliwe. Warto zastanowić się nad rozwiązaniami już teraz!
  • Dlatego Fundacja WWF Polska wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej zrealizowali wspólnie projekt, w którym ukazują nowe możliwości związane z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych innowacji, z których skorzystamy wszyscy!

© Francisco Márquez WWF-Spain

Co zrobiliśmy?

    • Nasz film to pierwszy w Polsce dokument pokazujący z bliska, w tak namacalny i profesjonalny sposób zagadnienie zmiany klimatu. W pełni bazujący na faktach, tłumaczył zjawisko w sposób zrozumiały dla każdego laika. Dzięki obejrzeniu  filmu Punkt Krytyczny, każdy odbiorca, niezależnie od wieku, jest w stanie zrozumieć siec skomplikowanych powiązań prowadzących do tego, że polityka klimatyczna w Polsce jest wyzwaniem. Jednocześnie film oraz raport dostarczają dużą ilość przykładów, jak każdy może zaangażować się w zmianę tego stanu rzeczy.
    • Raport pt. „Przyjazny Rozwój Polski” zawiera bardzo bogatą literaturę przedmiotu i odsyła do ponad 400 pozycji, pozwalających czytelnikowi pogłębić poruszane w nim kwestie.
    • Materiały, które powstały w projekcie stanowią jednocześnie materiał edukacyjny oraz punkt wyjścia do debat i dyskusji eksperckich. Dzięki wykorzystaniu realnych historii i postaci, można śledzić przebieg zmian legislacyjnych, ocenić ich wpływ na rozwój gospodarki niskoemisyjnej i dostępności niskoemisyjnych rozwiązań w kraju.

Główny cel projektu został zrealizowany. Stosunek Polek i Polaków do pro-klimatycznych działań podejmowanych przez Unię Europejską upozytywniły się w latach 2016-2018. O ile w 2016 roku działania takie popierało 78% Polaków, o tyle w roku 2018 poparcie wzrosło o 7 punktów procentowych. Zdecydowana większość Polek i Polaków (90-95%) uważa, że w ciągu najbliższych lat należy przede wszystkim popierać rozwój energetyki odnawianej i zwiększanie efektywności energetycznej.