Większość Polek i Polaków popiera proklimatyczne działania Unii Europejskiej [wyniki badań]

Większość Polek i Polaków popiera proklimatyczne działania Unii Europejskiej [wyniki badań]

W ramach projektu Energia odNowa, oprócz działań edukacyjnych, sprawdzamy też jak zmieniają się postawy na temat zmian klimatu w Polsce (1). Najnowsze badania przynoszą bardzo obiecujące odpowiedzi. Wynika z nich, że Polki i Polacy chcą zmiany źródeł energii na odnawialne i popierają działania Unii Europejskiej dążące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Badacze społeczni w ramach projektu przeprowadzili badania sondażowe dotyczące poparcia dla różnych form energetyki i potrzeby działań proklimatycznych podejmowanych przez Unię Europejską. Zapytali o stosunek do tych zagadnień w czerwcu 2016 roku i w lutym 2018 roku.

Popatrzmy jak zmieniły się odpowiedzi w 3 obszarach:

Polityka klimatyczna UE

  • Przez półtora roku stosunek do działań klimatycznych podejmowanych przez Unię Europejską w badanej grupie zmienił się pozytywnie. O ile w 2016 roku wspieranie UE w dążeniu do ograniczenia emisji dwutlenku węgla popierało 78% Polek i Polaków, o tyle w roku 2018 poparcie to wzrosło o 7 punktów procentowych, osiągając wartość 85% pp. Uważamy, że to duży sukces.

Rola Polski

  • Wśród badanych zmniejszyło się też przekonanie, że polski wkład w zmianę klimatu jest tak mały , że działania podejmowane przez nasz kraj niczego nie zmienią. O ile w roku 2016 z takim poglądem zgadzało się 43,6% respondentów, o tyle w roku 2018 twierdziło tak tylko 37.3% Polaków.
  • Coraz bardziej wierzymy, że Polska ma ważną rolę do odegrania w walce ze zmianami klimatu, w kształtowaniu odpowiedzialnych polityk i chronieniu naszego ekosystemu. Polacy i Polki pozostają również przekonani o realności zmiany klimatu i uważają ją za potencjalnie zagrażającą dla nich samych, jak i dla Polski oraz świata. Można powiedzieć, że wyrażane tu poziomy poparcia są tak wysokie, że trudno jest je jeszcze bardziej upozytywnić.

Preferowane źródła energii

  • Z naszych badań wynika, że przeważająca większość Polek i Polaków (90-95%) uważa, że w ciągu najbliższych lat należy przede wszystkim popierać rozwój energetyki odnawianej i zwiększanie efektywności energetycznej. Nie jest to informacja zaskakująca. W badaniach CBOS z 2016 roku pogląd, że polityka energetyczna powinna koncentrować się na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii deklarowało 50% badanych (nieodnawialne źródła lub miks były w mniejszości) (2). Z obydwu badan wynika, że jest to preferowane źródło energii.
  • Tak wysoki odsetek populacji popierający inwestycje w odnawialne, czyste źródła energii, dowodzi wysokiej świadomości społecznej na temat szkodliwości użycia paliw kopalnych i  pozwala mieć nadzieję, że jeśli tylko pojawią się możliwości prawne i odpowiednie zachęty ekonomicznie mieszkańcy i mieszkanki masowo zaczną inwestować w instalacje. Można też założyć, że politycy i projekty, którzy umożliwią rozwój tych źródeł będą otrzymywali wysokie poparcie społeczne. Zobacz jak zmieniły się odpowiedzi:

Cały raport można znaleźć w sekcji POBIERZ.

 

(1) Badania zrealizowane były w okresie 6.2016  -2.2018 na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków

(2) CBOS, Polacy o przyszłości energetycznej kraju, luty 2016